Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

28 decembrie 2023


Fundația ADEPT Transilvania (Solicitant), împreună cu SC E.CECA SRL (Partener 1) și Asociația ASURA (Partener 2), finalizează cu succes Proiectul “AntrepreNEETs POCU/991/1/3/153979”.
Proiectul s-a derulat în perioada 29 iunie 2022- 28 decembrie 2023 și a avut ca principal obiectiv
imbunătățirea nivelului de competențe pentru tinerii NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud- Est, cât și integrarea durabilă pe piața muncii a acestora, inclusiv prin ocuparea pe cont propriu prin înființarea de noi întreprinderi și finanțarea acestora cu 123.735 lei.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa ”Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.
De-a lungul celor 18 luni de implementare au beneficiat de sprijin aproximativ 300 de tineri NEETs, care au beneficiat, în scopul sprijinirii acestora să facă alegeri în sfera educațională, de consiliere si mediere pe piața muncii.

Totodată, aproximativ 250 de tineri NEETs profilati SPO si-au îmbunătățit abilitățile și competențele digitale prin participarea la cursul non-formal TIC organizat în cadrul proiectului. De asemenea, în scopul sprijinirii acestora să facă alegeri în sfera educațională, de formare sau muncă și să își gestioneze cariera, tinerii NEETs înscriși în proiect, profilați SPO nivel ocupabilitate B (mediu ocupabil), C (greu ocupabil) și D(foarte greu ocupabil), au urmat cursuri de formare profesională în domenii precum “Lucrător comercial”, “Frizer” sau “Patiser”, aceste calificări facilitându-le
astfel accesul mai facil în piața muncii.

Nu în ultimul rând, 18 tineri NEETs profilati SPO nivel ocupabilitate A (ușor ocupabil) și-au îmbunătățit competențele antreprenoriale prin participarea la un cursul de formare profesională în domeniu dar și prin acordarea de servicii de mentorat și coaching în vederea dezvoltării unui afaceri pe cont propriu, rezultând astfel 12 planuri de afacere fiabile și finanțabile cu 123.735 lei, prin schema de ajutor de minimis ” Viitor pentru tinerii NEETS I”. Cu entuziasm, putem constata că zona de afaceri din regiunea Centrală a obținut încă 12 start-up-uri conduse de profesioniști calificați, contribuind la crearea a cel puțin 12 locuri de muncă noi.

Îmbucurător este că, datorită acestor inițiative și rezultatelor obținute, tinerii NEETs manifestă o deschidere și un interes crescut pentru a-și continua studiile sau a urma o carieră profesională. Acest lucru este confirmat de faptul că până în prezent, 15% dintre aceștia au reușit să se angajeze și să se înscrie în programe de educație sau cursuri de formare profesională.

Cu toate că procesul a fost unul dificil, proiectul a fost implementat cu succes. Dorim să mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor pentru implicarea în procesul de identificare a tinerilor NEETs care au reușit să beneficieze de avantajele proiectului.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine la:
Beneficiar: Fundația ADEPT Transilvania
Manager proiect: Gherghiceanu Nicolae-Cristian
E-mail: antrepreneets@fundatia-adept.org