Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

EXTINDEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII E.CECA SRL IAȘI, PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE CAZARE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ – PE TEREN PROPRIETATE, COD SMIS: 111454

DENUMIREA BENEFICIARULUI: E.CECA SRL

SCOPUL PROIECTULUI

Diversificarea activităților E.Ceca SRL, prin introducerea în portofoliul societății de noi servicii cu un potențial mare de dezvoltare pe piața din Iași. Scopul proiectului este acela de a veni în întâmpinarea unei piețe cu o cerere mare și o ofertă insuficient dezvoltată, îmbogățindu-se, în același timp, gama de servicii oferite de către E.Ceca SRL. Pentru a acţiona în mod concret în atingerea scopului descris, sunt necesare investiţii în dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea serviciilor de cazare conform Programului Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

În sensul îndeplinirii acestui obiectiv, proiectul de faţă contribuie în mod direct la:

– îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor de cazare, în conformitate cu cererea pentru serviciile de profil

– creşterea calitativă a condiţiilor de cazare în zonă

– crearea de noi locuri de muncă

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Prin prezentul proiect se propune construirea și dotarea cu echipamente moderne, adecvate profilului activităților a unei „Unitați de cazare- locuința colectivă mică”, care să vină în susţinerea dezvoltării acestui segment de servicii în zona Iaşului, urmarind diversificării portofoliului de servicii de cazare a zonei. Investiţia propusă se va materializa într-o unitate cu opt camere mobilate si dotate corespunzător, având o suprafață construită de 152.04 mp/nivel. Suprafața desfășurată pentru cele 3 nivele ale unitatii de cazare inclusiv balcoanele aferente (suprafata balcoanelor fiind de 30.50 mp) este  de 486.62 mp. La demisol va fi  parcarea, doua  camere  tehnice  și un spălător.. Unitatea va fi utilată cu un sistem care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru producerea apei calde.
  2. Crearea de trei noi locuri de muncă permanente. Acest obiectiv va fi respectat în concordanţă cu principiile egalităţii de şanse şi politica nediscriminării aplicată de beneficiar.
  3. Deschiderea unui nou punct de lucru al societății și autorizarea noului cod CAEN aferent serviciilor de cazare ce urmează a fi introduse în oferta E.CECA SRL.

REZULTATE

  1. O nouă unitate de cazare cu o suprafață construita de 154,02 mp și suprafata desfășurată de 486,62 mp pentru cazare și parcare (demisol, parter și etaj – avem 152,04 * 3 nivele + balcoane de 30.50 mp), în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 1. La exterior vor fi încă cinci locuri de parcare din care două pentru persoane cu dizabilități. Un număr de 11 dotări și 2 echipamente achiziționate și folosite în vederea utilării noii unități de cazare, ca urmare a îndeplinirii obiectivului specific nr. 1.
  2. Un număr de trei locuri noi de muncă, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 2.
  3. Un nou punct de lucru deschis pentru E.CECA SRL, și un nou cod CAEN autorizat la noul punct de lucru, care urmează a îmbogăți portofoliul de servicii a societății, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 3.

DATA DE INCEPERE – 03.10.2016

PERIOADA DE IMPLEMENTARE02.05.2018 – 31.12.2020

VALOAREA TOTALA – 1.130.155,10 ron

DEFALCATA ÎN contribuţia UE 640.011,53 ron şi contribuţia naţională 114.002,04 ron


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău !

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin programul operațional Regional 2014-2020 .

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro