Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A BENEFICIA

DE INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ

Șomerul beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

• nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

• este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de munca în a căror rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.

Sunt asimilate șomerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ sau după satisfacerea stagiului militar dacă îndeplinesc următoarele condiții:

• sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit si se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.