Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

22 decembrie 2022

FINALIZAREA PROIECTULUI „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII E.CECA SRL IASI PRIN INFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE CAZARE-LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ – PE TEREN PROPRIETATE”

E.CECA S.R.L. anunta finalizarea proiectului „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII E.CECA SRL IASI PRIN INFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE CAZARE-LOCUINĂȚ COLECTIVĂ MICĂ – PE TEREN PROPRIETATE” cod SMIS: 111454, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 prin Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului l-a reprezentat cresterea competitivitatii microintreprinderii E.CECA SRL din municipiul Iași prin inființarea unei Unități de cazare-locuință colectivă mică în scopul extinderii domeniului de activitate.

OBIECTIVE SPECIFICE ale proiectului au fost: 

1.Construirea și dotarea cu echipamente moderne, adecvate profilului activităților a unei „Unități de cazare- locuință colectivă mică”, care să vină în susținerea dezvoltării acestui segment de servicii în zona Iașului, urmărind diversificarea portofoliului de servicii de cazare a zonei. Investiția propusă se va materializa într-o unitate cu opt camere mobilate și dotate corespunzator, având o suprafață construită de 152.04 mp/nivel. Suprafața desfașurată pentru cele 3 nivele ale unității de cazare inclusiv balcoanele aferente (suprafața balcoanelor fiind de 30.50 mp) este de 486.62 mp. La demisol va fi parcarea, doua camere tehnice și un spălator.Unitatea va fi utilată cu un sistem care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru producerea apei calde.

2. Crearea de trei noi locuri de muncă permanente. Acest obiectiv va fi respectat în concordanță cu principiile egalității de șanse și politica nediscriminării aplicată de beneficiar. 

3. Deschiderea unui nou punct de lucru al societății și autorizarea noului cod CAEN aferent serviciilor de cazare ce urmeaza a fi introduse în oferta E.CECA SRL.

REZULTATE OBȚINUTE: 

1.O noua unitate de cazare cu o suprafaþa construită de 154,02 mp și suprafața desfasurată de 486,62 mp pentru cazare și

parcare (demisol, parter și etaj – avem 152,04 * 3 nivele + balcoane de 30.50 mp), în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 1. La exterior vor fi încă cinci locuri de parcare din care două pentru persoane cu dizabilități. Un numar de 11 dotări și 2 echipamente achiziționate și folosite în vederea utilării noii unități de cazare, ca urmare a îndeplinirii obiectivului specific nr. 1. 

2. Un număr de trei locuri noi de muncă, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 2. 

3. Un nou punct de lucru deschis pentru E.CECA SRL, și un nou cod CAEN autorizat la noul punct de lucru, care urmează a îmbogaþi portofoliul de servicii a societății, în urma îndeplinirii obiectivului specific nr. 3.

Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii prin realizarea unei unitaăț de cazare. Proiectul  are și impact social direct prin angajarea a trei persoane din care una din categorii defavorizate. 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: este de 1.130.155.10 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 760 013.57lei.

DURATA PROIECTULUI: este de 75 luni, respectiv între data 03.10.2016 – 31.12.2022.

DATELE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI:  E.CECA S.R.L.

Strada Eugen Stătescu nr.18 (numar cadastral 154794/UAT Iasi), municipiul Iasi, judet Iasi.

Tel: 0743 535338; Fax: -; E-mail: e.ceca.iasi@gmail.com

Persoana de contact : HUȚANU DANIELA, 0743 535338