Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Școala de antreprenoriat “România Start-up Plus” în regiunea Nord – Est

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/106861 REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD – EST Județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava SCOPUL ȘI OBIECTIVELE: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, […]

  • 1
  • 2